Bod č.25.:

MAJ/4 - Uzavření smluvních vztahů se spol. Na Ypsilonce, a.s. pro stavbu Polyfunkční dům na "Ypsilonce" v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost - Na Ypsilonce a.s.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (zápis KNM ze dne 4.10.2012)
Příloha č.5 (záborový elaborát)
Příloha č.6 (mapa se zákresem, úz. plán, letec. snímek, orient. mapa)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 1392 ze dne 23.10.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:553 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX