Bod č.32.:

MAJ/11 - Výkup pozemků pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" od vlastníků zapsaných na LV č. 2807 pro k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Odboru investic MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků pozemků)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.4 (stavební situace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1404 ze dne 23. 10. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:560 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX