Bod č.5.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1-změnová vyhláška)
Příloha č.2 (příloha č. 2-připomínky MO)
Příloha č.3 (příloha č. 3-zápis právní komise z 4. 9. 2012)
Příloha č.4 (příloha č. 4-zápis statutové komise z 12. 9. 2012)
Příloha č.5 (příloha č. 5-zápis statutové komise z 4. 4. 2012)
Příloha č.6 (příloha č. 6-znění Statutu se zapracovanými změnami)
Příloha č.7 (příloha č. 7-usnesení RMP)
Příloha č.8 (Článek 2 - přechod. a závěr. ustanovení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:578 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX