Bod č.9.:

VZVZ/1 - Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:539 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX