Bod č.53.:

OŠMT/1 - Aktualizace příloh zřizovacích listin MŠ

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Aktualizace příloh zřizovacích listin MŠ) (*)
Důvodová zpráva (Aktualizace příloh zřizovacích listin MŠ)
Příloha č.1 (Příloha 2. MŠ)
Příloha č.2 (Příloha 5. MŠ)
Příloha č.3 (Příloha 6. MŠ)
Příloha č.4 (Příloha 7. MŠ)
Příloha č.5 (Příloha 16. MŠ)
Příloha č.6 (Příloha 17. MŠ)
Příloha č.7 (Příloha 21. MŠ)
Příloha č.8 (Příloha 22. MŠ)
Příloha č.9 (Příloha 23. MŠ)
Příloha č.10 (Příloha 24. MŠ)
Příloha č.11 (Příloha 25. MŠ)
Příloha č.12 (Příloha 27. MŠ)
Příloha č.13 (Příloha 29. MŠ)
Příloha č.14 (Příloha 31. MŠ)
Příloha č.15 (Příloha 32. MŠ)
Příloha č.16 (Příloha 33. MŠ)
Příloha č.17 (Příloha 37. MŠ)
Příloha č.18 (Příloha 38. MŠ)
Příloha č.19 (Příloha 44. MŠ)
Příloha č.20 (Příloha 46. MŠ)
Příloha č.21 (Příloha 49. MŠ)
Příloha č.22 (Příloha 50. MŠ)
Příloha č.23 (Příloha 51. MŠ)
Příloha č.24 (Příloha 54. MŠ)
Příloha č.25 (Příloha 55. MŠ)
Příloha č.26 (Příloha 56. MŠ)
Příloha č.27 (Příloha 57. MŠ)
Příloha č.28 (Příloha 60. MŠ)
Příloha č.29 (Příloha 61. MŠ)
Příloha č.30 (Příloha 63. MŠ)
Příloha č.31 (Příloha 64. MŠ)
Příloha č.32 (Příloha 70. MŠ)
Příloha č.33 (Příloha 78. MŠ)
Příloha č.34 (Příloha 80. MŠ)
Příloha č.35 (Příloha 81. MŠ)
Příloha č.36 (Příloha 87. MŠ)
Příloha č.37 (Příloha 89. MŠ)
Příloha č.38 (Příloha 90. MŠ)
Příloha č.39 (Příloha 91. MŠ)
Příloha č.40 (Příloha MŠ Křimice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:583 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX