Bod č.49.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 12790/2, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP k vydržení)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP k výkupu)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (stanovisko MO 1 kvydržení)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 217/2012)
Příloha č.8 (situace)
Příloha č.9 (zápis KNM RMP ze dne 16.8.2012)
Příloha č.10 (zápis KNM RMP ze dne 20.9.2012)
Příloha č.11 (fotodokumentace)
Příloha č.12 (územní plán)
Příloha č.13 (letecký snímek)
Příloha č.14 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.15 (usnesení RMP č. 1415 ze dne 23.10.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:577 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX