Bod č.21.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení - manželé Hrochovi

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1431 ze dne 23. 10. 2012)
Příloha č.2 (Žádost a souhlas manželů Hrochových)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:549 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX