Bod č.48.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 6442 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 24. 4. 2012)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ, stanovisko BYT)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (stanovisko MO 3)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 20. 9. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1414 z 23. 10. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:576 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX