Bod č.40.:

PROP/1 - Prodej garáže vč. pozemku p.č. 3134/128, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (usn. RMO P2 č. 175/11)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 383/11 a ZMP č. 141/11)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1406/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:568 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX