Bod č.42.:

PROP/3 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. st. 2985, k.ú. Valcha, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (e-mail zastup. spol. vč. plné moci)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 387/11 a ZMP č. 151/11)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1408/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:570 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX