Bod č.43.:

PROP/4 - Zrušení usn. ZMP č. 330/2012 ve věci prodeje pozemku p.č. 2626, k.ú. Litice u Plzně, na žádost žadatele

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost p. Doležala)
Příloha č.2 (žádost spol. Miras)
Příloha č.3 (stanovisko ORP 08/11)
Příloha č.4 (stanovisko ORP 10/11)
Příloha č.5 (usn. ZMO P6 č. 58/11)
Příloha č.6 (vyjádření MO P6 z 09/11)
Příloha č.7 (sdělení EVID)
Příloha č.8 (zápis KNM) (*)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 823/12 a ZMP č. 330/12)
Příloha č.10 (sdělení p. Doležala)
Příloha č.11 (fotodokumentace)
Příloha č.12 (územní plán)
Příloha č.13 (letecký snímek)
Příloha č.14 (orientační mapa)
Příloha č.15 (majetek města)
Příloha č.16 (usn. RMP č. 1409/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:571 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX