Bod č.54.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění fin. prost. z FŽP MP na projekt „1.et. vyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostr.“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:584 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX