Bod č.44.:

PROP/5 - Prodej nebytového prostoru č. 2065/15 na adrese Brojova č. or. 35 (s vedlejší adresou Koterovská č. or. 142) v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost MUREX Plzeň a.s.)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 114 ze dne 22. 8. 2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 453/2006)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1399/2010)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 25/2011)
Příloha č.7 (zápis z KNM)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1410/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:572 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX