Bod č.58.:

OI+ŘEÚ/1 - Čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 9. 2012

(předkladatel:Ing. Kaucký,Ing.Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX