Bod č.45.:

PROP+BYT/6 - Rozhodnutí o dalším nakládání s nemovitostmi č. p. 696, 695, 694 v Plzni, Revoluční č. or. 13, 15, 17, k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti nájemců)
Příloha č.2 (sdělení BYT MMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko STAV MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO P4 č. 280/2011)
Příloha č.6 (zápis z KNM ) (*)
Příloha č.7 (popis nemovitostí )
Příloha č.8 (foto)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (katastrální mapa)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 1411/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:573 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX