Bod č.47.:

PROP/8 - Prodej nemovitostí Tylova 10, Jižní Předměstí, č. p. 326, včetně pozemků parc. č. 10123 a parc. č. 10124, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 4. 10. 2012)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1413/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:575 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX