Bod č.15.:

OK/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s nákupem výtvarných děl do Artotéky města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1374 ze dne 23. 10. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:544 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX