Bod č.61.:

KŘTÚ/11 - Přehled obsazenosti parkovacího domu Rychtářka za III. čtvrtletí 2012

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti parkovacího domu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX