Bod č.64.:

KV/3 - Vývoj Investiční akce stavba parkovišť v Popelnicové ulici

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX