Bod č.19.:

KŘTÚ/12 - Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství a KŘTÚ - SVSMP - péče o vzhled města

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:547 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX