Bod č.20.:

KŘTÚ/13 - Prominutí pohledávky z nájemní smlouvy č. 2007/006288/NS – Stavpran, spol. s r.o.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ze dne 13.9.2012)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis KNM)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapa se zákresem transakce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:548 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX