Bod č.16.:

TN/1 - Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží, a.s.

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci)
Příloha č.2 (Dohoda o spolupráci)
Příloha č.3 (Výpis z obchodního rejstříku)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:545 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX