Bod č.17.:

TN/2 - Uzavření dodatku č. 1 - "Rekonstrukce ul. U trati, II. úsek, Doudlevecká - Mikulášská - Železniční"

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:546 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX