Bod č.12.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření vyplývající z plnění rozpočtu MMP k 30. 9. 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Aktual. jmenovitý seznam stav. inv. OI)
Příloha č.3 (Aktual. jmen. seznam stav. inv.ost. spr.)
Příloha č.4 (Aktual. jmen. seznam nestav. inv.ost. spr.)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 21 ze dne 19. 1. 2012)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 182 ze dne 26. 4. 2012)
Příloha č.8 (Příloha č. 1 k usnesení ZMP č. 182 ze dne 26. 4. 2012)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1444 ze dne 29. 10. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:541 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX