Bod č.13.:

TAJ/2 - Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-10/2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Tabulka) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX