Bod č.14.:

TAJ/3 - Plán práce Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán jednání ZMO P2 2013)
Příloha č.2 (Souhrnná tabulka 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX