Bod č.15.:

TAJ/4 - Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2012

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX