Bod č.17.:

TAJ/5 - Informace o návštěvě města Regensburg

(předkladatel:Mgr. Zíka)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX