Bod č.41.:

PROP/2 - Prodej pozemku p.č. 51/3 k.ú. Chotěšov obci Chotěšov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost pana Fryče)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Vyjádření obce Chotěšov)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1407/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:569 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX