Bod č.18.:

OSI/1 - Záměr nabytí plaveckého bazénu Kozinova ulice v Plzni (SK Radbuza) a jeho následného provozování

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (informace o bazénu Kozinova ul)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1445 ze dne 29. 10. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX