Bod č.10.:

NámZ/1 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 a výhledů v letech 2014 - 2016.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 a výhledů v letech 2014 - 2016)
Důvodová zpráva (Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 a výhledů v letech 2014 - 2016)
Příloha č.1 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 dle připravované změny Statutu města (var. A))
Příloha č.2 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2014 – 2016 dle připravované změny Statutu města (var. A))
Příloha č.3 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 dle připravované změny Statutu města – východisko „Standardy“ (var. B))
Příloha č.4 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2014 – 2016 dle připravované změny Statutu města – východisko „Standardy“ (var. B))
Příloha č.5 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 dle dosud platného znění Statutu města (var. A))
Příloha č.6 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2014 – 2016 dle dosud platného znění Statutu města (var. A))
Příloha č.7 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 dle dosud platného znění Statutu města – východisko „Standardy“ (var. B))
Příloha č.8 (Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2014 – 2016 dle dosud platného znění Statutu města – východisko „Standardy“ (var. B))
Příloha č.9 (Usnesení ZMP č. 103 ze dne 22. 3. 2012)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 1367 ze dne 23. 10. 2012)
Příloha č.11 (Usnesení FV ZMP č. 7/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:579 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX