Bod č.57.:

PRIM/3 - Petice za zachování veřejného parkoviště v Manětínské ulici

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (příloha - petice za zachování veřejného parkoviště v Manětínské ulici)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX