Bod č.3.:

FO1/1 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 47 - 56

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:228 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX