Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, program zasedání

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zahájení, program zasedání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX