Bod č.4.:

ST1/3 - Vyřízení písemné interpelace Ing. Heleny Šteinové, členky ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemné interpelace)
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 274 z 16.10.2012)
Příloha č.2 (Dotaz Ing. Heleny Šteinové)
Příloha č.3 (Dopis starosty MO Plzeň 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Odpovědi na dotazy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:229 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX