Bod č.5.:

ST1/4 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 206-2012)
Příloha č.1 (Zpráva Policie ČR - Plzeň 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Zpráva Policie ČR - Plzeň Vinice) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Zpráva - Městská policie - bezpečnost) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Zpráva - Městská policie - činnost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Seznam - Policie ČR - 2008) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Seznam - Policie ČR - 2009) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Seznam - Policie ČR - 2010) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Seznam - Policie ČR - 2011) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Dopis Ing. Ženíška, OS PRSKING)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX