Bod č.11.:

NámZ/2 - Převod finančních prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů MO

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Převod finančních prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských obvodů.)
Důvodová zpráva (Převod finančních prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských obvodů.)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 300 ze dne 21. 6. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:540 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX