Bod č.4.:

PRIM/4 - Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda a rozpočtové opatření k zajištění financování míst. ref.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:535 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX