Bod č.8.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 16/2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 16/2012)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX