Bod č.10.:

EAP/4 - Účelové vázání finančních prostředků ve FRR na dokončení akce "Obnova historické části obce Plzeň - Koterov", pro rok 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Blokace)
Důvodová zpráva (Blokace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX