Bod č.11.:

EAP/5 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2016

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh rozpočtu na rok 2013 + rozpočtový výhled)
Důvodová zpráva (návrh rozpočtu na rok 2013 + rozpočtový výhled)
Příloha č.1 (návrh rozpočtu na rok 2013 + rozpočtový výhled)
Příloha č.2 (návrh rozpočtu na rok 2013 + rozpočtový výhled)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX