Bod č.55.:

TN/3 - Místní referendum k tématu výstavby OC CORSO

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:585 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX