Bod č.16.:

MAI/1 - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX