Bod č.19.:

KT/1 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10/2012 - 11/2012

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX