Bod č.18.:

EAP/6 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za 11/2012

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2)
Příloha (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX