Bod č.6.:

EAP/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1-9 2012)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1-9 2012)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1-9 2012 - obsah, komentář)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1-9 2012 - tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX