Bod č.7.:

EAP/2 - Změna Pravidel poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změny Pravidel poskyt. dotací a fin. darů)
Důvodová zpráva (Změny Pravidel poskyt. dotací a fin. darů)
Příloha č.1 (Změny Pravidel poskyt. dotací a fin. darů - Příloha č.1)
Příloha č.2 (Změny Pravidel poskyt. dotací a fin. darů - Příloha č.2)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX