Bod č.9.:

EAP/7 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 18/2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení (návrhu usnesení-po úpravě, dle RMO)
Důvodová zpráva (RO č. 18/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2012

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX