Bod č.9.:

FIN/2 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (technická a finanční příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:596 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX