Bod č.10.:

FIN/3 - Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:597 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX